Terapia Uzależnień

Prowadzę psychoterapię z osobami zarówno uzależnionymi od substancji psychoaktywnych:

* uzależnienie od alkoholu

* uzależnienie od narkotyków

* uzależnienie od leków

jak i od innych nałogowych zachowań:

* nałogowego seksu

* nałogowego jedzenia

* hazardu

Psychoterapia ma na celu pomóc pacjentowi zintegrować jego osobowość tak, aby lepiej radził sobie z wewnętrznymi konfliktami i otaczającą go rzeczywistością. Zakładając, że wówczas jest szansa, że nie będzie już musiał korzystać z nałogowych zachowań.

W przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych najczęściej wymagam aby pacjent był po odbyciu terapii podstawowej. Wyjątkiem  jest sytuacja, kiedy osoba nie zażywa substancji “ciągami” i jest w stanie w czasie terapii tego nie robić. Warunkiem rozpoczęcia terapii jest zaakceptowanie przez pacjenta kontraktu.

Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu.