Psychoterapia indywidualna

Odbywa się w ustalonym terminie, nie rzadziej niż raz w tygodniu i trwa 50 minut. Szczegółowe cele terapii ustalane są podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych. Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnej sytuacji każdej osoby.
Napisz do nas