Psychoterapia grupowa

Grupa daje możliwość wsparcia swoich członków w przezwyciężaniu własnych trudności, według zasady:  „większa siła jest w grupie”. Umożliwia jej uczestnikom przeżycie  w grupie korektywnego doświadczenia emocjonalnego. W czasie tego procesu uczestnicy pomagają sobie nawzajem w pełniejszym rozumieniu siebie a to sprzyja lepszemu rozumieniu innych i stwarza podstawy do bardziej satysfakcjonujących relacji w codziennym życiu.

Trwają zapisy do grupy terapeutycznej DDA/DDD.

I etap – Grupa Wstępna (grupa otwarta) ma na celu rozpoczęcie pracy nad sobą, zrozumienie swoich potrzeb i oczekiwań, oswojenie się ze swoimi lękami i zintegrowanie się z grupą. Jest przygotowaniem do intensywnej pracy w II etapie.

II etap – Grupa Pogłębiona (grupa półotwarta) jest przeznaczona dla osób, które są gotowe do dalszej, bardziej intensywnej pracy nad sobą. Grupa Pogłębiona trwa 4 lata, natomiast każdy z uczestników może skończyć terapię i pożegnać się z grupą, kiedy uzna, że przepracował swoje trudności.

Kontakt: Paweł Wojtowicz  / 607 585 774
Napisz do nas