Leczenie depresji

Z perspektywy psychodynamicznej ważnym czynnikiem podatności wystąpienia klinicznej depresji jest ukształtowany w dzieciństwie wzorzec charakteru .Ogólnie mówiąc, ludzie o osobowości depresyjnej od dziecka aby radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi korzystali z charakterystycznych mechanizmów obronnych, które następnie w sobie utrwalili . Są to dla nich nieświadome procesy , które decydują o tym jak  się czują i jak spostrzegają rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. Są to ludzie niezwykle wrażliwi.

Osoby te przeżywają swoje życie depresyjnie, czują się wewnętrznie nieszczęśliwi i smutni.  Charakteryzują się nadmiernym poleganiem na zewnętrznych źródłach samooceny i trudnością w przeżywaniu i wyrażaniu złości. Doświadczają silnego poczucia winy, często obwiniając się nawet  za sytuację, na które nie mają wpływu.

Zalecana jest psychoterapia, która ma pomóc zmienić dotychczas utrwalone wzorce charakteru, które powodują cierpienie.